04 05 06 07

Obuka

Britanski standard BS 8454 (Code of practice for delivery of training and education for work at height and rescue) i smjernice savjetodavnog odbora ACWAHT (Work at Height Awareness Syllabus), široko su prihvaćeni standardi čije preporuke i smjernice primjenjuje VERTIKO.

ZAŠTO VERTIKO

Suvremeni programi dosljedno se provode, u skladu s pisanim procedurama i pod nadzorom voditelja. Polaznike obučavaju kvalificirani i iskusni instruktori, koji svoje kompetencije kontinuirano unaprjeđuju. Raznovrsna oprema i moderan poligon za obuku odgovaraju standardima i redovito se kontroliraju. Sukladno procjeni rizika, zaštitne mjere su primijenjene, a svi su polaznici osigurani. Znanje i vještina polaznika sustavno se provjeravaju, a svi segmenti obuke su evidentirani. Opisani način obučavanja u skladu je s najvišim standardima, što VERTIKO obuku izdvaja od većine ostalih.

KOJU OBUKU ODABRATI

Tipski programi obuke odgovaraju zahtjevima većine korisnika, a dodatno se mogu prilagoditi elementima strukture, izboru opreme i preferiranim visinskim tehnikama. Programi se razlikuju prvenstveno prema radnim situacijama i strukturama za koje su formirani (konstrukcije, krovovi, rad na užetu…). Ovisno o namjeni programa, više vremena predviđeno je za teorijska znanja, pregled opreme, način korištenja, visinske tehnike, rad na užetu ili spašavanje (voditelji, povremeni korisnici, specijalizirani radnici…), a dodatnu razliku čine teme koje program obuhvaća (čvorovi, koloture, dizanje tereta…). Izbor obuke od velike je važnosti za postizanje željenog rezultata, zbog čega VERTIKO redovno usmjerava odabir.

KAKO SE PROVODI OBUKA

Obuka se provodi u manjim skupinama uz zadani omjer instruktora i polaznika, a ovisno o programu traje od jedan do šest dana. Teorijski dio obuke održava se u učionici i uključuje predavanje, projekciju slikovnih materijala i prezentaciju opreme. Svim se polaznicima uručuju ilustrirane skripte. Praktični dio obuke vremenski je znatno dulji i uključuje upoznavanje opreme, demonstraciju i uvježbavanje zadanih cjelina. Održava se na poligonu ili terenskim strukturama, a polaznicima je na raspolaganju sva potrebna oprema. Sadržajni programi obilježje su svih VERTIKO obuka pa se od polaznika očekuje određena razina motivacije i sposobnosti.

ŠTO SE POSTIŽE OBUKOM

Znanje i vještina polaznika provjeravaju se pisanim testom i praktičnim zadatcima, a polaznici koji zadovolje provjeru pravilno će koristiti raznovrsnu opremu i sustave za zaštitu od pada i spašavanje. Poznavat će teoriju i usavršiti vještine obuhvaćene programom. Uočavat će potencijalne rizike u radu te biti sposobni otkriti greške u primjeni opreme i sustava. Kao potvrdu osposobljenosti, polaznicima se izdaju uvjerenja i iskaznice, što ostvaruje većina polaznika VERTIKO obuke.

KAKO REALIZIRATI OBUKU

Velik broj informacija o obuci već se nalazi na web stranicama, a za dodatna pojašnjenja i opise programa na raspolaganju su kontakt adrese. Izbor programa dogovara se na temelju prikupljenih podataka (radne situacije, tipske strukture, profil polaznika, izbor tema…), a program obuke dodatno se prilagođava posebnim zahtjevima. Na temelju broja polaznika, dostavljaju se ponuda, uvjeti i mogući termini obuke. Prije obuke prikupljaju se potrebni dokumenti, a polaznicima se dostavljaju upute. Po dolasku na obuku polaznici se evidentiraju, a na kraju obuke sastavlja se izvještaj. Svim polaznicima i sudionicima obučavanja VERTIKO se zahvaljuje simboličnim poklonima.

VERTIKO obuku do sada je uspješno završilo više od 5000 polaznika.

natrag  |  na vrh  |  početna